Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Montrieurs B.V. uitvoert.

Montrieurs streeft ernaar om kwalitatieve hoogstaande dienstverlening te bieden. Privacy van onze klanten, privacy van de klanten van onze opdrachtgevers en een daarbij behorende zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van onze diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u de juiste en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen ervoor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn. Om de gevraagde diensten te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, taal. Deze persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de specifieke dienst of service die wij leveren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Uw persoonsgegevens die u hebt verstrekt, zullen enkel worden gebruikt voor de levering van uw bestelling of het verlenen van een service op uw verzoek. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Wij houden u op de hoogte via de email over de status van de levering. Tevens kunnen wij op uw verzoek een sms bericht sturen met een tijdsindicatie van de aankomst van onze levering of service bezoek.

Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voor komen dat wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen.

De externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door u gevraagde dienst. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Ondersteunende externe diensten. Bij het leveren van een dienst maken wij soms gebruik van externe partijen die ons hiermee ondersteunen. Denk hierbij aan de financiële afhandeling van de betalingen; hiervoor gebruiken wij een betaalprovider. Wij maken met deze partijen duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen in de volgende categorieën: Betaalproviders; Hostingproviders; Externe dienstverleners; Database bewerkingspartijen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Montrieurs hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkingsovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Wilt u graag weten welke rechten u heeft op grond van de privacywetgeving? Op basis van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.

Wilt u bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens Montrieurs van u verwerkt of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Montrieurs maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.